Για να πραγματωθεί το νέο χρειάζεται βούληση… PDF Εκτύπωση E-mail
Το θέμα είναι... (προηγούμενα) - Αρχείο κειμένων
Πέμπτη, 06 Νοέμβριος 2008 10:35

Αυτό που λείπει από την αν­θρωπότητα, δεν είναι η ικανότητά της να φαντάζεται το νέο, αλλά η βούλησή της να το πραγματώσει. Ο άνθρωπος παραμένει άβουλος μπροστά στα δρώμενα του κόσμου, καταφεύγοντας σε στείρες και α­τέρμονες συζητήσεις περί ενός κάποιου καλύτερου "νέου", αλλά δεν ε­νεργοποιεί την βούλησή του για να το πετύχει. Τούτο συμβαίνει γιατί κατ' αρχήν δεν έχει την απαραίτητη δύναμη για να κινηθεί.  

(Βλ. το άρθρο του Τριαντάφυλλου Κοτζαμάνη «Για να πραγματωθεί το νέο χρειάζεται βούληση…» στην ενότητα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ).