Δρουιδισμός. Μια φιλοσοφία του χθες και του αύριο PDF Εκτύπωση E-mail
Πολιτιστικά - Βιβλίο
Πέμπτη, 08 Μάρτιος 2007 23:04


Δρουίδης Kadith
Εκδόσεις "Κυβέλη", 1998


Οι Δρουίδες ήσαν ένα ιερό τάγμα ιερέων που αναπτύχθηκε στην Βρετανία και την Γαλατία. Η ονομασία τους προέρχεται από την σανκριτική λέξη druma, που σημαίνει βελανιδιά, ή dru, που σημαίνει δένδρο. Πράγματι, η βελανιδιά καταλαμβάνει σημαντική θέση στην λατρεία των Δρουίδων. Η ακριβής σημασία της λέξης ʽΔρουίδηςʼ ανιχνεύεται και σε άλλες γλώσσες. Η γαλλική λέξη druiah σημαίνει άγιος ή σοφός άνθρωπος, για τους Πέρσες το πνεύμα της νύχτας ή του σκότους ονομάζεται druh. Στα Ουαλλικά, drud σημαίνει "αυτός που αφαιρεί τις αμαρτίες".

Οι διδασκαλίες του Δρουίδων μοιάζουν πολύ με τις διδασκαλίες του Πυθαγόρα. Δίδασκαν την ύπαρξη ενός υπέρτατου όντος, την ύπαρξη μιας μελλοντικής κατάστασης ανταμοιβών και τιμωρίας, την αθανασία της ψυχής και την μετενσάρκωση. Αυτές τις δοξασίες τις μετέδιδαν με μυστικά τελετικά που συνήθως τελούνταν σε ανοικτούς χώρους, σε δάση και σε ξέφωτα.

Ο σύγχρονος Δρουιδισμός είναι ο συνεχιστής της δρουιδικής σκέψης και στηρίζεται στην Παράδοση. Η Παράδοση είναι ένα μεγάλο δένδρο, του οποίου ο Δρουιδισμός δεν είναι παρά ένας κλάδος: ο κλάδος που είναι η έκφραση η αντίστοιχη στο πνεύμα της Γαλατίας και των Κελτών. Η διαφορά μεταξύ των άλλων κλάδων στο "δένδρο" της Παράδοσης μπορεί να είναι ένα γεγονός, αλλά η αποδοχή της δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, ότι θα πρέπει να υφίσταται αντιπαράθεση ανάμεσα στα όντα. Τουναντίον. Η διαφορετικότητα των όντων είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός και η επαφή διαφορετικών τρόπων σκέψης είναι πολύ μεγαλύτερος πλούτος για τον άνθρωπο απ' όσο η εξισοπεδωτική εξίσωσή τους.

Ως άτομα και ως συλλογικότητες, έχουμε τώρα, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, την ανάγκη ενός ανοίγματος προς την Ζωή βασιζόμενοι σε σταθερές και συμπαντικές αξίες.

Χ. Α.