Ιδρύεται Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας PDF Εκτύπωση E-mail
Του κόσμου τα νέα - Αξιοσημείωτα
Τρίτη, 25 Μάρτιος 2008 10:32
Η συμβολή στην ανάπτυξη της ικανότητας της καινοτομίας μέσα από την εκπαίδευση και την έρευνα είναι ο πρωταρχικός σκοπός αυτού του Ινστιτούτου (ΕΙΤ), η ίδρυση του οποίου μόλις εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η προώθηση της σύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την έρευνα και τον επιχειρηματικό χώρο και η υποστήριξη της εμφάνισης καινούργιων επιχειρήσεων είναι επίσης βασικοί στόχοι του Ινστιτούτου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ.

'Oπως ανακοινώθηκε, το ΕΙΤ θα λειτουργήσει μέσω αυτόνομων εταιρικών συμπράξεων με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με τη μορφή βιώσιμων και μακροπρόθεσμα αυτοδύναμων στρατηγικών δικτύων.

Ημερομηνία καταχώρησης: 25.3.2008