Ορθή αναπνοή PDF Εκτύπωση E-mail
Υγεία - Θεραπευτική - Μικρά Μυστικά
Σάββατο, 23 Φεβρουάριος 2008 20:15
Η αναπνοή εξαρτάται από τον ορθό τρόπο σκέψης και αισθάνεσθαι. Κάθε άνθρωπος αναπνέει κατά διαφορετικό τρόπο, μιας και η αναπνοή μας εξαρτάται κι από τον βαθμό ανάπτυξής μας. Οι ασθενείς, γενικά, αναπνέουν γρήγορα, ενώ οι υγιείς αναπνέουν κατά τρόπο ισόχρονο, αργά και με ηρεμία. Κατά την διάρκεια της αναπνοής πρέπει να συμμετέχουν και οι μύες της κοιλιάς, για να δίνουν ώθηση, μια ένταση δηλαδή στον αέρα, για να τον κάνουν να βγει προς τα έξω. 'Oταν αναπνέουμε ορθά, ανανεωνόμαστε κι απαλλασσόμαστε κι από τις "πυρετώδεις" σωματικές και ψυχικές καταστάσεις. Ως γνωστόν, η βαθιά αναπνοή ηρεμεί το νευρικό σύστημα. 'Oταν αναπνέουμε κατ' αυτό τον τρόπο, ας φροντίζουμε να σκεφτόμαστε κάτι θετικό κι ας αποφεύγουμε σκέψεις αρνητικές. Η αρνητική σκέψη θα δράσει ενάντια στην αναπνοή μας και θα είμαστε αναποτελεσματικοί. Η υγεία μας συνδέεται με την συνειδητή αναπνοή. Η αναπνοή πρέπει να είναι συνειδητή, διότι συνδέεται με την σκέψη. Τα ζώα αναπνέουν ασυνείδητα. Ο άνθρωπος, αν δεν ξέρει γιατί αναπνέει, μπορεί να θεωρηθεί ως ζώο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο αέρας είναι το μεγαλύτερο καταπίστευμα όπου η ζωή έχει αποθηκεύσει τις ενέργειές της. Σ' εμάς εναπόκειται να αναπνέουμε ορθά, να μάθουμε να αναπνέουμε ορθά, και να επωφελούμαστε μέσω και δια της διεργασίας της αναπνοής.

Ημερομηνία καταχώρησης: 23.2.2008