Λογική και συναίσθημα PDF Εκτύπωση E-mail
Επιστήμη - Επιστημονικά νέα
Πέμπτη, 19 Απρίλιος 2007 20:05
Ερευνητές ανακάλυψαν ότι η λογική συνεργάζεται με το συναίσθημα όταν οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις σε θέματα ηθικής. Τα πειράματα έδειξαν πως οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν βλάβη σε μια περιοχή του εγκεφάλου που φαίνεται να σχετίζεται με τη συμπόνια ακολουθούν μια ιδιαίτερη ηθική του τύπου «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

Λόγω της εγκεφαλικής βλάβης παρουσιάζουν μη φυσιολογικά κοινωνικά συναισθήματα στην πραγματική ζωή. Φαίνεται ότι τους λείπει η συναισθηματική ταύτιση και η συμπόνια.

Τα άτομα που έχουν υποστεί βλάβη στον μεσοκοιλιακό προμετωπιαίο φλοιό, μια μικρή περιοχή του εγκεφάλου πίσω από το μέτωπο, χάνουν κάθε συναισθηματισμό σε θέματα ηθικής.

Οι ερευνητές σύγκριναν άτομα, με ή χωρίς την συγκεκριμένη βλάβη, τα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν σε επιλεγμένες σειρές ερωτήσεων, με μη ηθικές επιλογές, ηθικές απρόσωπες επιλογές και ηθικές προσωπικές ερωτήσεις.

Οι ασθενείς με αυτή την εγκεφαλική βλάβη έδωσαν χαρακτηριστικά διαφορετικές απαντήσεις στα προσωπικά ηθικά διλήμματα. Χωρίς καμία δυσκολία ή αίσθημα ενοχής επέλεγαν ωφελιμιστικές λύσεις.

Έτσι επιβεβαιώνεται ο κρίσιμος ρόλος του μεσοκοιλιακού προμετωπιαίου φλοιού στη διαίσθηση και στα συναισθήματα κοινωνικής φύσης.

Επίσης προσφέρει νέο υλικό στη φιλοσοφική συζήτηση για το κατά πόσο οι άνθρωποι παίρνουν ηθικές αποφάσεις με βάση εξωτερικούς κανόνες ή με βάση τα συναισθήματά τους, καθώς και για το κατά πόσο τα διάφορα συστήματα ηθικής είναι συμβατά με τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Σταμάτης Τσαχάλης

Ημερομηνία καταχώρησης: 19.4.2007