Περίπλοκος ο καθορισμός του φύλου PDF Εκτύπωση E-mail
Επιστήμη - Επιστημονικά νέα
Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2006 19:55
Είναι γνωστό από την μοριακή βιολογία ότι οι γυναίκες κανονικά διαθέτουν δύο ίδια φυλετικά χρωμοσώματα, Χ Χ, ενώ οι άνδρες δύο διαφορετικά, Χ Υ.

Είναι επίσης γνωστό ότι ο κανόνας αυτός αλλάζει σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχουν αρσενικά άτομα με γονότυπο ΧΧ, έστω και στείρα.

Μέχρι σήμερα, ήταν γνωστό το "αρσενικό" γονίδιο SRY, το οποίο μπορούσε να προκαλέσει την μετατροπή από θηλυκό σε αρσενικό.

Το γονίδιο SRY κανονικά υπάρχει στο ανδρικό χρωμόσωμα Υ, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να βρεθεί και στο χρωμόσωμα Χ. Στην περίπτωση αυτή το έμβρυο μπορεί να έχει γονότυπο ΧΧ αλλά να είναι αρσενικό.

'Eνα γονίδιο που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό του φύλου ανακαλύφθηκε από Ιταλούς ερευνητές.

Ο φυσιολογικός ρόλος του γονιδίου RSPO1, αναφέρουν οι ερευνητές, φαίνεται ότι είναι να καταστέλλει την ανάπτυξη όρχεων στα θηλυκά έμβρυα.

Μεταλλάξεις του γονιδίου, όμως, μετατρέπουν σε αγόρια τα έμβρυα που κανονικά θα έπρεπε να γεννηθούν κορίτσια.

Η διαπίστωση αυτή είναι αναπάντεχη, γιατί μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι επιστήμονες πίστευαν ότι τα ανθρώπινα έμβρυα είναι "εξ ορισμού" θηλυκά, και ότι τα αρσενικά προκύπτουν από ειδικά γονίδια που ενεργοποιούν την ανάπτυξη όρχεων.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο καθορισμός του φύλου στον άνθρωπο είναι ακόμα πιο περίπλοκος από ό,τι νόμιζαν οι επιστήμονες.

Σ. Τ.

Ημερομηνία καταχώρησης: 12.12.2006