Κοσμικές δίνες Βαν Γκόγκ PDF Εκτύπωση E-mail
Επιστήμη - Επιστημονικά νέα
Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2006 19:48
Ημερομηνία καταχώρησης: 25.7.2006

Κατά την περίοδο που ο γνωστός ζωγράφος Βαν Γκόγκ έπασχε από ψυχωτικά επεισόδια, παραισθήσεις κ.λπ. δημιούργησε κάποιους πίνακες μεταξύ των οποίων και την Εναστρη Νύχτα. Ολα στον πίνακα φαίνονται μέσα σε μια κίνηση από δίνες.

Η ανάλυση του πίνακα στον υπολογιστή έδειξε την λεγόμενη "κλιμάκωση Κολμογκόρωφ", εικόνα φωτεινών και σκοτεινών περιοχών που περιγράφουν την δυναμική του στροβιλισμού των ρευστών, μέσα από μαθηματικές εξισώσεις.

Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή ο ζωγράφος αποτύπωσε στον πίνακα αυτά που βίωνε ως διαταραχές στην ψυχή του και τα οποία φανέρωναν ταυτόχρονα φυσικούς νόμους;

Σ. Τ.