Θεραπευτικές ουσίες από τοξική λίμνη PDF Εκτύπωση E-mail
Επιστήμη - Επιστημονικά νέα
Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2006 19:46
Ημερομηνία καταχώρησης: 20.7.2006

Μετά το 1982 στην περιοχή της Μοντάνα, στο Μπάτε, σχηματίστηκε μια τοξική λίμνη, από ένα ορυχείο χαλκού αυτής της περιοχής, το οποίο σταμάτησε την λειτουργία του. Τα νερά που προέρχονταν από τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής σχημάτισαν την λίμνη μέσα στο όρυγμα του παλιού ορυχείου. Επειδή εκεί υπήρχαν διάφορες όξινες μεταλλικές ενώσεις, όπως σιδηροπυρίτης, το pH του νερού της λίμνης κατέβηκε γύρω στο 2,5 και επομένως ήταν αδύνατη η ύπαρξη των περισσοτέρων οργανισμών σ' αυτήν την τιμή.

Το περίεργο, όμως, είναι ότι σιγά-σιγά άρχισαν να αναπτύσσονται οξεόφιλα βακτηρίδια και μύκητες, που αναγνωρίστηκαν το 1995 ως νέα είδη. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι ένα από αυτά τα βακτήρια παράγει μια ουσία που λέγεται μπερκελικό οξύ. Το οξύ αυτό, λόγω των ιδιοτήτων του, μειώνει περίπου 50% την ταχύτητα ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων του καρκίνου της μήτρας. Επίσης, από άλλα είδη βακτηρίων παράγονται ουσίες, οι οποίες θα βοηθήσουν την καταπολέμηση της ημικρανίας και του καρκίνου του πνεύμονα.

Από το νερό μιας τόσο τοξικής λίμνης, παράγονται πολύτιμα φάρμακα για την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών! Στην φύση τίποτε δεν πάει χαμένο!

Σ. Τ.