Διακοσιοστή επέτειος του Λουί-Κλωντ ντε Σαιν-Μαρτέν PDF Εκτύπωση E-mail
Πνευματικότητα - Εσωτερικές παραδόσεις
Πέμπτη, 15 Μάρτιος 2007 11:30
Χάρτα των Μαρτινιστικών Ταγμάτων για τον 21ο αιώνα (1)

ΣΗΜ. Η παρούσα Χάρτα συντάχθηκε από το CIREM (Διεθνές Κέντρο Μαρτινιστικών Ερευνών και Μελετών), επιτρέπεται δε η αναδημοσίευσή της, με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή της. Στην Ελλάδα, υιοθετήθηκε από το Μαρτινιστικό Τάγμα των Ιπποτών του Χριστού και από το Συναρχικό Μαρτινιστικό Τάγμα.

Εισαγωγή

Καθ' όλη την διάρκεια του περασμένου αιώνα, η ιστορία του Τάγματος και των Μαρτινιστικών Ταγμάτων παρέμεινε πλούσια και περιπετειώδης. Εάν το Τάγμα που ιδρύθηκε από τον Papus διακλαδώθηκε σε διάφορους κλάδους, αυτή η εμφάνιση νέων δένδρων υπήρξε ο καρπός αυτής καθ’ αυτής της αρχής της μαρτινιστικής μύησης, που είναι μύηση ελεύθερη, σε γενεές, από άτομο σε άτομο.

Οι μαρτινιστικοί κύκλοι, ομάδες, στοές και τάγματα, υπήρξαν καθ’ όλη την πορεία του περασμένου αιώνα χωνευτήρια που επέτρεψαν στα ρεύματα των διαφωτιστών, των αποκρυφιστών και των ερμητιστών να συντηρηθούν ή να ανθίσουν. Η ελευθερία, η ανοχή και το πνεύμα έρευνας που επικράτησαν, παρά τις κάποιες αναπόφευκτες μεταπτώσεις, στο μαρτινιστικό κίνημα, επέτρεψαν σε πολυάριθμους ερευνητές να συνευρεθούν, ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων ατραπών τους, μέσα σε μια πραγματική συντεχνία υπό την αιγίδα του Αγνώστου Φιλοσόφου.

Το Μαρτινιστικό Τάγμα ήξερε επίσης πώς να δεχθεί στους κόλπους του άλλα ρεύματα για να τα συντηρήσει και να τα βοηθήσει να γνωρίσουν μια νέα ανάπτυξη.

Σήμερα, προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η νοοτροπία, προκειμένου να μην τελματωθεί αυτό που είναι ζωντανό, εγγράφονται στην παρούσα Χάρτα των Μαρτινιστικών Ταγμάτων για τον 21ο αιώνα οι απλές αρχές που συνέβαλαν στην ακτινοβολία του Μαρτινισμού από την εποχή του Papus.

Η υιοθέτηση αυτής της Χάρτας είναι ελεύθερη, δεν απονέμει κανένα δικαίωμα, αλλά μόνον καθήκοντα που πηγάζουν από την δεοντολογία. Κανείς δεν θα πρέπει να λογοδοτήσει γι’ αυτά, ει μη μόνον στον εαυτό του και στην Θεία Πρόνοια.

Ι - Κατά τον Saint-Martin

1. «Η αίρεσή μου είναι η Θεία Πρόνοια, οι προσήλυτοί μου, είναι ο εαυτός μου? ο τύπος λατρείας μου είναι η δικαιοσύνη.»

«... Μένω έκπληκτος που με κρίνατε τόσο φαντασμένο για την μηδαμινή αξία μου ώστε να έχω φθάσει στο σημείο να δώσω το όνομά μου στην αρχαία σχολή μου ή σε οποιαδήποτε άλλη. Τα κατεστημένα ιδρύματα χρησιμεύουν μερικές φορές για να απαλύνουν τις συμφορές του ανθρώπου, τις πιο πολλές φορές για να τις αυξήσουν, όμως ποτέ για να τις θεραπεύσουν.»

«Η μόνη μύηση την οποία επιδιώκω με όλο τον ζήλο της ψυχής μου, είναι αυτή δια της οποίας μπορούμε να εισέλθουμε στην καρδιά του Θεού και να κάνουμε να εισέλθει η καρδιά του Θεού εντός μας, για να συντελεστεί εκεί ένας ακατάλυτος γάμος, ο οποίος μας καθιστά ως τον φίλο, τον αδελφό και τον σύζυγο του θείου επιδιορθωτή μας. Δεν υπάρχει άλλο μυστήριο προκειμένου να φθάσουμε σ’ αυτή την άγια μύηση, εκτός από το να βυθιζόμαστε ολοένα και περισσότερο ως τα τρίσβαθα του είναι μας και να μην αφεθούμε, αν δεν καταφέρουμε να νιώσουμε την ζωντανή και ζωοποιό ρίζα, γιατί τότε όλοι οι καρποί που θα έπρεπε να φέρουμε σύμφωνα με το είδος μας, παράγονται κατά τρόπο φυσικό εντός μας και εκτός μας. Όπως βλέπουμε να συμβαίνει στα γήινα δένδρα μας, γιατί παραμένουν προσκολλημένα στην ιδιαίτερη ρίζα τους και δεν παύουν να αντλούν τους χυμούς της.»

2. Ο Louis-Claude de Saint-Martin αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στα μυητικά τάγματα στα οποία συμμετείχε, δεν ίδρυσε κανένα τάγμα και τήρησε μια ορθή επιφύλαξη προς όλα. Με το έργο του ξεκίνησε ένα ρεύμα μείζονος χριστιανικής διαφωτιστικής σκέψης και προσκάλεσε τους ανθρώπους να συνενωθούν σε μια αδελφότητα πνεύματος. Κατά το κρίσιμο σημείο του θανάτου, ο Louis-Claude de Saint-Martin «προέτρεψε όλους όσους τον περιέβαλαν να θέσουν την εμπιστοσύνη τους στην Θεία Πρόνοια, και να ζήσουν μεταξύ τους ως αδελφοί, με τα ευαγγελικά συναισθήματα.»

ΙΙ - Κατά τον Papus

1. Ο Papus ίδρυσε το Μαρτινιστικό Τάγμα σταδιακά:

* 1884 - 1885: πρώτες μυήσεις.
* 1887: πρώτη στοά.
* 1887 - 1890: εγκαθίδρυση του Μαρτινιστικού Τάγματος, σύνταξη των κανονισμών και των εγχειριδίων διδασκαλίας.
* 1891: ίδρυση του πρώτου Υπάτου Συμβουλίου.

2. Η μύηση του 1882 και αυτή την οποία ο Augustin Chamboseau τοποθετεί, σε ό,τι τον αφορά, το 1886, μυήσεις τις οποίες αντάλλαξαν μεταξύ τους το 1888, παραμένουν αβέβαιες ως προ την φύση τους και ως προς τις περιστάσεις. Έχουν μια μορφή διαφορετική και ουδόλως τελετουργική. Από τότε που ιδρύθηκε το Μαρτινιστικό Τάγμα, η «μαρτινιστική» μύηση είναι η μύηση του Papus, και όχι η μύηση των Papus - Chamboseau.

ΙΙΙ - Κατά το Τάγμα

1. Ο Papus συνέλαβε και όρισε το Μαρτινιστικό Τάγμα, ταυτόχρονα ως ένα μυητικό τάγμα και ως μία σχολή ηθικής ιπποσύνης (2) και χριστιανικού αποκρυφισμού.

Ο χριστιανισμός του Μαρτινιστικού Τάγματος ξεχωρίζει λόγω της δοξασίας της συμπαντικής Επανενσωμάτωσης του Martinez de Pasqually, όπως και λόγω της καρδιακής ατραπού της εσώτερης μεταστοιχειώσεως του Saint-Martin, ο δε αποκρυφισμός είναι «το σύνολο των δοξασιών και των πρακτικών που στηρίζονται στην θεωρία σύμφωνα με την οποία κάθε αντικείμενο ανήκει σ’ ένα μοναδικό σύνολο και διαθέτει με κάθε άλλο στοιχείο αυτού του συνόλου σχέσεις αναγκαίες, σκόπιμες, μη χρονικές και μη χωρικές» (3), θεωρία που αποκαλείται θεωρία των αντιστοιχιών.

2. Ο Papus και οι Συνάδελφοι της Ιεροφανείας εμψυχώνονταν από το πνεύμα της έρευνας, όπου ο μη δογματικός συλλογισμός θεμελιωνόταν και ολοκληρωνόταν εντός της δράσης.

3. Πιστό στον τίτλο του, το Μαρτινιστικό Τάγμα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην μελέτη και στην εφαρμογή της πρωτότυπης διδασκαλίας του Louis-Claude de Saint-Martin και στην κατανόηση της επιρροής που είχαν επί της δοξασίας του ο πρώτος του δάσκαλος, ο Martinez de Pasqually, και ο Jacob Boehme. (4)

Α) Πρώτη συνέπεια: το Μαρτινιστικό Τάγμα δίνει έμφαση στην απλότητα των τελετουργικών μορφών, των οποίων παράδειγμα αποτελεί το αρχικό Μαρτινιστικό Τάγμα.

Β) Δεύτερη συνέπεια: Η αδελφότητα και η συντροφικότητα βρίσκονται στην καρδιά της μαρτινιστικής εμπειρίας: «Mην επιτρέπετε καθόλου να σας αποκαλούν Κύριο. Διότι δεν έχετε παρά έναν μόνον Κύριο? κι εσείς είστε όλοι αδελφοί» (5).

Γ) Τρίτη συνέπεια: Το Μαρτινιστικό Τάγμα είναι ανεξάρτητο από κάθε Εκκλησία όπως κι από κάθε άλλο μυητικό τάγμα? τα μέλη παραμένουν ελεύθερα να συμμετέχουν όπου αυτό είναι πνευματικά συμβατό με το Τάγμα. Κατά το παρελθόν υπήρξαν αντιστοιχίες μεταξύ των βαθμών του Μαρτινιστικού Τάγματος και των βαθμών άλλων μυητικών ταγμάτων. Οι αντιστοιχίες αυτές στερούνται μυητικής έννοιας.

Δ) Τέταρτη συνέπεια: Το Μαρτινιστικό Τάγμα καλεί τα μέλη του να στρατευτούν επί της ατραπού της Επανενσωματώσεως. Τούτο υπονοεί ότι τα προετοιμάζει για να απελευθερωθούν από κάθε μορφή παραλογισμού, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε κάθε μυητικό τάγμα, άρα και στο Μαρτινιστικό Τάγμα.

IV - περί της αδελφότητας

1. Μετά τον θάνατο του Papus, το Μαρτινιστικό Τάγμα διακλαδώθηκε και η διεργασία αυτή δεν έχει διακοπεί. Κάθε αμφισβήτηση μεταξύ των μαρτινιστικών Ταγμάτων που αφορά στην πρωτοκαθεδρία ενός έναντι των άλλων, είναι άτοπη, με την προϋπόθεση ότι κάθε τάγμα που αποκαλείται μαρτινιστικό υποστηρίζει τις προαναφερθείσες γενικές αρχές. Μεταξύ των μαρτινιστικών Ταγμάτων, καθώς και μεταξύ των μελών κάθε μαρτινιστικού τάγματος, τον κανόνα αποτελεί η αδελφότητα, ο δε ανταγωνισμός δεν είναι δεκτός ει μη μόνον προς την αρετή.

2. Επειδή όλα τα μαρτινιστικά Τάγματα χορηγούν την ίδια μύηση, τα μέλη κάθε μαρτινιστικού Τάγματος μπορούν και πρέπει να γίνονται δεκτά ως επισκέπτες σε συνεδρία που διεξάγεται υπό την αιγίδα κάποιου άλλου μαρτινιστικού Τάγματος.
(1) Μαρτινιστικό Τάγμα σημαίνει κάθε τάγμα που ονομάζεται μαρτινιστικό, όποια κι αν είναι η ιδιαιτερότητά του.

(2) Papus, Martin?sisme, willermozisme, martinisme et franc-ma?onnerie, Παρίσι, Chamuel, 1899.

(3) Ορισμός του Robert Amadou, L’Occultisme, esquisse d’un monde vivant, Σαιν Ζαν ντε λα Ρυέλ, Editions Chanteloup, 1987.

(4) « Στον Martin?s de Pasqually οφείλω την είσοδό μου στις ανώτερες αλήθειες. Στον Jacob B?hme οφείλω τα πιο σημαντικά βήματα που έκανα μέσα σ’ αυτές τις αλήθειες.» Portrait, n° 418.

(5) Κατά Ματθαίον, XXIII, 8.

Ημερομηνία καταχώρησης: 15.3.2007