Προσέγγιση σε "μια θεωρία των πάντων" στην καθημερινή ζωή μας PDF Εκτύπωση E-mail
Προβληματισμοί - Σκέψεις
Τρίτη, 09 Σεπτέμβριος 2014 20:25

Από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να προβληματίζεται για τον φυσικό κόσμο, εντός του οποίου ζει τη γήινη ζωή του και να ψάχνει τη σχέση του μ’αυτόν τον κόσμο, αιωρείται στην ατμόσφαιρα του περιβάλλοντός του η ιδέα της ενοποίησης των πάντων. 

Η φυσική επιστήμη με τον δικό της τρόπο προσπαθεί να ενοποιήσει όλες τις δυνάμεις της Φύσεως, οι οποίες θεωρεί ότι κάποτε αποτελούσαν μία δύναμη. Αλλά με τον ίδιο στόχο εργάζονται και οι άλλες επιστήμες, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η τέχνη κ.λπ.

Υπάρχει η βεβαιότητα αυτής της ενοποίησης;

Και ναι και όχι! Εξαρτάται από το σημείο και τον τρόπο που βλέπει κάποιος τα πράγματα! Όσο περισσότερο βιώνουμε την ενότητα και την πληρότητα των πάντων στη ζωή μας, τόσο λιγότερος γίνεται ο κατακερματισμός τους, η διαίρεσή τους, συνθήκες καθόλου ευνοϊκές για τη γνώση του εαυτού μας και του κόσμου μας! Το μέλλον μας  θα είναι συμμετοχικό με χαρακτηριστικό τη  συλλογική συνειδητότητα! 

Πώς μπορούν όμως να ενσωματωθούν στην καθημερινότητά μας αυτές οι αφηρημένες και πολύπλοκες ιδέες;

 

Στην ψηφιακή κοινωνία τα πάντα είναι κόμβοι αλληλεπιδρώντων δικτύων, ισχυρίζεται η Στατιστική φυσική επιστήμη. Με αυτό τον τρόπο ο νέος κλάδος της Στατιστικής Φυσικής ξεπερνάει τα όρια της μελέτης μόνο των φυσικών συστημάτων και απλώνεται σε διεπιστημονικές εφαρμογές.

Τόσο ο ανόργανος, όσο και ο οργανικός έμβιος κόσμος συγκροτούνται από δίκτυα. Παλαιότερα μελετούσαν τις αλληλεπιδράσεις στοιχείων ή μορίων. Τώρα μελετούν τη συμπεριφορά δικτυωμένων οντοτήτων. Οπότε, στο χάος των αλληλεπιδράσεων αυτών, μπορούν να εξετάζουν τα πράγματα μόνο με στατιστικά εργαλεία. Έτσι, ελπίζουν οι επιστήμονες να ανακαλύψουν νέες απαντήσεις σε παλιά και νέα προβλήματα της ανθρωπότητας. Έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή, μια εποχή ψηφιακής  κοινωνίας, όπου τα πάντα είναι αλληλεπιδρώντα δίκτυα πολύπλοκων συστημάτων. Κάθε αλλαγή, κάθε κραδασμός, μιας περιοχής κάποιου δικτύου, δημιουργεί παράπλευρες αναταράξεις σε άλλα συνδεόμενα δίκτυα. Είναι χρήσιμο να μπορούμε να παρατηρούμε αυτές τις ευρύτερες επιπτώσεις, για να τις διαχειριζόμαστε κατάλληλα.

Η είσοδος της ανθρωπότητας στην ψηφιακή κοινωνία απαιτεί τώρα από τους ανθρώπους, ως άτομα και ως σύνολα, τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων υποδομών. 

Παρατηρούμε τελευταία ότι, παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες της ανθρωπότητας, υπάρχει ένα παγκόσμιο κίνημα συμμετοχικής δράσης ατόμων και συλλογικοτήτων. Αυτό το κίνημα φαίνεται ότι θα γιγαντωθεί στον χρόνο και, αν το θελήσουν οι άνθρωποι, θα οδηγηθούν σε μια διευρυμένη συνειδητότητα, ικανή για την ορθή διαχείριση των θεμάτων της καθημερινής ζωής, για το καλό όλων. 

Τα χρόνια που ζούμε είναι τα χρόνια της λεγόμενης «οικονομικής κρίσης», όμως είναι παράλληλα και τα χρόνια που η πληροφορία, η γνώση και η ελεύθερη διακίνησή τους αποκτούν για τους ανθρώπους μεγαλύτερη αξία από πολλά υλικά αγαθά.

Οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται για τις αρχές και τις αξίες που πρέπει να διαφυλάξουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν, πέραν από την οποιαδήποτε οικονομική τους κατάσταση.

Αυτό είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα των καιρών.

Αρχίζουν να εμφανίζουν μια ιδιαίτερη συμμετοχή στον εθελοντισμό για την αλληλεγγύη, για το κοινό καλό.  

Αρκεί όλα τα παραπάνω να τα κάνουν οι άνθρωποι , ως συνειδητά όντα,  και όχι ως μηχανές. 

Σε έναν κόσμο σχετικό, δυαδικό  και περιορισμένο, όπως ο υλικός κόσμος, ισχύει ο νόμος  των πιθανοτήτων. Είναι ένας κόσμος πιθανοτήτων και δυνατοτήτων. Είναι ένας κόσμος της αβεβαιότητας και τίποτε δεν μπορεί να καθορισθεί απόλυτα. Αυτό  σημαίνει, βεβαίως, ότι η στατιστική μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο σχετικής βεβαιότητας, για όσα συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή, τα οποία ασφαλώς είναι αποτελέσματα της λειτουργίας και Συμπαντικών Νόμων.

Σημαντικό ρόλο στην εξέταση των δεδομένων παίζει οπωσδήποτε η μεταβλητότητα σε όλες τις πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η έννοια της μεταβλητότητας οδήγησε τα τελευταία χρόνια στην πρόοδο της θεωρίας των πιθανοτήτων και της στατιστικής.

Κβαντικά πεδία πιθανοτήτων, όπου υπάρχει μια «εσωτερική» αόρατη τάξη, όπου όλα τα σωματίδια και κύματα του σύμπαντος αλληλεπιδρούν ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου. Τίποτα δεν είναι ξεχωριστό, όντα, γεγονότα, καταστάσεις, όπως συμβαίνει με έναν παρατηρητή στον κόσμο μας. Υπάρχει μόνο ένα αδιαφοροποίητο πεδίο από ανεκδήλωτες, ακόμη, πιθανότητες. Μερικοί αντιλαμβάνονται το πεδίο αυτό ως μια  πρωταρχική εν δυνάμει συνειδητότητα.  

Όταν όμως  χρησιμοποιούμε όρους, όπως π.χ. πιθανότητα, στατιστική, αλληλεγγύη, εθελοντική συμμετοχή, κοινό καλό  κ.λπ.,  για να εκφράσουμε κάτι ή να κατανοήσουμε κάτι, πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διακρίνουμε το μεταφερόμενο νόημα, μέσω και δια των  συγκεκριμένων όρων. Ανεξάρτητα από το ζημιογόνο φορτίο που τους έχει προστεθεί από τους ανθρώπους στην πάροδο του χρόνου.

Η στατιστική σκέψη αποτελεί ένα χρήσιμο τρόπο σκέψης, όσο είμαστε υπό την επίδραση της δυαδικότητας του κόσμου μας, αλλά δεν χρειάζεται όταν ο άνθρωπος υπερβαίνει τα όρια του δυαδικού συστήματος, οπότε εκεί λειτουργεί ο Νόμος της Πίστης και της Βεβαιότητας. Αυτή η μετάβαση, σε ένα άλλο επίπεδο ύπαρξης και συνειδητότητας, αποδεσμεύει τον άνθρωπο από την αβεβαιότητα και την αμφιβολία και δυναμώνει την πίστη του και την εμπιστοσύνη του στη Συμπαντική Νομοτέλεια. Εισέρχεται σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Σ΄ αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος  βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, αισθάνεται διαφορετικά τα συμβαίνοντα, σκέπτεται, συλλογίζεται, αποφασίζει, επιλέγει και πράττει με έναν διαφορετικό τρόπο, που δεν στηρίζεται στην κοινή  λογική αυτού του κόσμου.

Μπορούν οι άνθρωποι, ως άτομα ή ομάδες να δράσουν με πολλούς τρόπους ώστε να δικτυωθούν σε παγκόσμια δίκτυα, τα οποία είναι συνδεδεμένα με Συμπαντικά «υπέρ-δίκτυα», άλλων επιπέδων και διαστάσεων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συντονισμός με το αρχικό «Υπέρ-δίκτυο», το οποίο υπέρκειται όλων των άλλων επί μέρους δικτύων. Η ενοποίηση αυτή επιφέρει μία ενιαία λειτουργία στο Σύμπαν για το καλό όλων των στοιχείων Του.

Όλη αυτή η διαδικασία στην αρχή φαίνεται να διέπεται από μία στατιστική, αλλά στην εξέλιξή της οδηγεί, από την πιθανότητα στη Βεβαιότητα!

Χρειαζόμαστε μια διαφορετική Επιστήμη, για να δίνουμε απαντήσεις στα καθημερινά ερωτήματα της ζωής, σε πραγματικό χρόνο! 

 

Σταμάτης Τσαχάλης