Αστρονομική Ιατρική PDF Εκτύπωση E-mail
Επιστήμη - Επιστημονικά νέα
Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2009 16:42

Το κοινό σημείο ανάμεσα στην Αστρονομία και την Ιατρική είναι η έρευνα μέσω της συλλογής και της ανάλυσης μεγάλου αριθμού απεικονιστικών στοιχείων για την αναζήτηση μοντέλων που θα φωτίσουν την κατανόηση του αντικειμένου τους. Για παράδειγμα ένας γιατρός μελετά την μαγνητική τομογραφία ενός ασθενούς αναζητώντας σημεία της ασθένειας, ενώ ένας αστρονόμος αναλύει την εικόνα ενός ραδιοτηλεσκόπιου αναζητώντας ενδείξεις για ένα άστρο που γεννιέται.

Αυτό που επιδιώκεται από το πρόγραμμα Αστρονομικής Ιατρικής είναι η συνεργασία ειδικών και των δυο τομέων ώστε με τον συνδυασμό της γνώσης τους να εξελίξουν τις τεχνικές της ιατρικής απεικόνισης και της αστρονομίας.

 

Ειδικότερα, οι επιστήμονες της ομάδας του προγράμματος εργάζονται για την προσαρμογή και εξέλιξη λογισμικού που θα επιτρέπει στους αστρονόμους να εξερευνούν οπτικά τα δεδομένα τους μέσω της δημιουργίας τεχνικών που στηρίζονται στην ιατρική απεικονιστική μεθοδολογία. Αντίθετα, οι αστρονόμοι, με την εμπειρία που έχουν στην αναγνώριση της προέλευσης των δεδομένων και στην κατανομή των δεδομένων τους, θα βοηθήσουν στην εξάπλωση και την  κατανόηση της απεικονιστικής μεθόδου στην ιατρική έρευνα.